علی ایرانمنش که اصالتا کرمانی است اردیبهشت ماه 1363 در اصفهان متولد شد. آنقدر از طریق آزمودن تجربه های گوناگون، طعم زندگی را چشید تا سرانجام خود را شناخت و راه خود را یافت. دانست که کیست، معنای زندگی چیست و راه زندگی عارفانه و عاشقانه کدام است. او انسان را بزرگترین مخلوق خدا می داند و تلاش می کند با آموزش های خود، آینه را مقابل کسانی قرار دهد که به دنبال خود واقعی شان می گردند. سیر مطالعات شخصی او از ریاضیات آغاز شد و سپس با فیزیک و فلسفه مسیر را برای مطالعه عرفان مهیا نمود.

وی سال ها علوم مدیریتی تدریس نمود و تالیفات متعددی نیز در این زمینه از خود بر جای گذاشت و هم اکنون صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار است. البته اکنون مطالعات و پژوهش های خود را بر «سبک زندگی آگاهانه» متمرکز نموده و «توسعه فردی» تدریس می کند. وی با کمک جمعی از اساتید و پژوهشگران، فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه را راه اندازی نمود و صاحب امتیاز آن می باشد. الهام بخش ایده های او در سخنرانی ها و دوره های آموزشی اش، شمس تبریزی است و با راه اندازی آکادمی شمس، درباره زندگی آگاهانه و عارفانه صحبت می کند. در فصل اول آکادمی شمس، علاوه بر خوانش کتاب ثقیل و ارزشمند «مقالات شمس»، سعی کرد تا کلام و پیام شمس را به زبان امروزی به مخاطبان مشتاق در سراسر جهان ارسال کند. فصل دوم درباره «زندگی آگاهانه و عارفانه» است در حالی که فصل سوم به «معنای زندگی» می پردازد. در فصل چهارم نیز به خوانش و ارائه عصاره معنای منتخب رباعیات دیوان شمس پرداخته شده است. 

استاد علی ایرانمنش راه زندگی عارفانه و عاشقانه را با مخاطبان خود به اشتراک می گذارد. وی آثار ارزشمند بزرگانی همچون احمد خوشنویس (عماد)، محمد علی موحد، محمد حسن ناصرالدین صاحب الزمانی، جلال الدین همایی، بدیع الزمان فروزانفر، محمد رضا شفیعی کدکنی و غلامحسین ابراهیمی دینانی را می کاود. او نیز همچون ویلیام چیتیک و کلمن بارکس اندیشه های شمس را برای زمانه امروز، مفید و ضروری  قلمداد می نماید. وی همچنین با برگزاری دوره های آموزشی، به مخاطبان خود کمک می کند تا علاوه بر شناخت بهتر از خود حقیقی شان، راه فائق آمدن بر مسائل و دغدغه های عرفانی و معنوی را بیابند. 

Ali Iranmanesh

جان می ماند و خرد

ما بقی هیچ!
نه آن هیچ که همه چیز است. آن هیچ که نیافت خود را!

info@aliiranmanesh.com