چه و چگونه بیاموزیم؟

پیشتر در درسگفتار سی و هشتم از فصل اول آکادمی شمس، برنامه ای با عنوان چه و چگونه بیاموزیم ارائه کرده ام. همچنین در قسمت یازده از فصل دوم همین پادکست، قول داده بودم که در خصوص آموزش و تفاوت آن با یادگیری مقاله ای بنویسم. در این مقاله، کمی بیشتر به مطالب قبلی می پردازم و به آن قول هم عمل می کنم. ما هم برای کسب معرفت و آگاهی و هم برای افزایش اطلاعاتمان، آموزش می بینیم یا مطالعات شخصی خودمان را دنبال می کنیم. البته هدف دیگری هم داریم که برای اغلب مردم، این هدف در اولویت و حتی فوریت است: ضروریات زندگی مثل کسب نمرات خوب و پیدا کردن شغل بهتر.

آموزش رسمی، خوشبختی می آورد؟

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش، باید مفهوم خوشبختی را بدانیم. بعدا در مورد خوشبختی حتما صحبت خواهیم کرد و چون نمی خواهم از موضوع این مقاله خارج شوم، صرفا تعریفی از آن ارائه می کنم: خوشبختی حالتی است که انسان را بدون وابسته بودن به چیزی دیگر، کاملا و دائما راضی نگه می دارد. می خواستم در مورد ارتباط آموزش رسمی و خوشبختی صحبت کنم ولی تعریف خوشبختی، پاسخ آن پرسش را هم به روشنی در دل خود دارد. ولی برای خوانندگانی که مطالب من را به صورت آکادمیک دنبال می کنند، توضیح می دهم که آموزش رسمی با تمامی ضروریات و فواید غیرقابل انکاری که دارد، ولی قطعا نمی تواند مستقیما باعث خوشبختی انسان شود. ممکن است زمینه ساز آن باشد ولی خود به تنهایی متضمن خوشبختی نیست.

چه بیاموزیم؟

آنچه خوشبختمان می کند! و اگر بپرسیم که چه چیزی خوشبختمان می کند، پاسخ “آنچه از آن لذت می بریم است.” به عبارت دیگر، چنانچه در معرض مطالبی قرار می گیرید که از آنها لذت نمی برید، پس قطعا در راستای خوشبختی شما نیست. بنابراین اگر از آن دوری نکنید، تلف کردن وقت، کم ترین عارضه خواهد بود. این حالت تشدید خواهد شد اگر از کسی یا چیزی یا سیستمی آموزش دریافت کنید که خود نیازمند اصلاح است!

چگونه بیاموزیم؟

صبورانه و حکیمانه! در یادگیری، لازم است صبور باشیم. به خودمان فرصت بدهیم تا آن مطالب به معنای واقعی، در جان ما بنشینند. نمی شود برای این، زمان مشخص کرد چون برای هر کسی متفاوت خواهد بود. نکته بعدی که در راستای یادگیری باید به آن دقت کرد این است که تا یک مطلب را به خوبی درک نکرده ایم، نباید به سراغ مطالب بعدی رفت. پس می توان در یک جمله گفت: عاشقانه، صبورانه و حکیمانه بیاموزیم تا خوشبخت شویم.

چه و چگونه بیاموزیم تا خوشبخت شویم
چه و چگونه بیاموزیم تا خوشبخت شویم؛ مقاله ای از استاد علی ایرانمنش

جان می ماند و خرد

ما بقی هیچ!
نه آن هیچ که همه چیز است. آن هیچ که نیافت خود را!

info@aliiranmanesh.com