آموزش و مشاوره

دانستن و عمل کردن با هم متفاوت اند. آموزش ها و مشاوره های خصوصی استاد علی ایرانمنش کمک می کند تا زاویه دید مناسب را انتخاب کنیم، دانسته های نادرست پیشین را کنار بگذاریم و آنچه را که درست است از راه درست بیاموزیم. انتخاب و در پیش گرفتن سبک زندگی عرفانی و معنوی چیزی است که نیاز مبرم بشر در قرن بیست و یک به شمار می رود. شاید به نظر برسد که زندگی عرفانی طرفداران بیشتری در بین مردمان جوامع شرقی داشته باشد ولی بر خلاف این انتظار، امروزه سبک زندگی عرفانی و معنوی، طرفداران و رهروان بسیار زیادی در جواع غربی دارد. علت را شاید بتوان در این موضوع خلاصه کرد که آنچه که ما به اسم غرب می شناسیم، راه های گوناگونی را امتحان کرده و به کمک فن آوری و قدرت اقتصادی فزاینده، ایده های بسیار متنوع تری را آزموده و بهترین آن را انتخاب نموده است. 

جالب تر از اقبال روزافزون شهروندان غرب نشین دهکده جهانی به سبک زندگی معنوی، این است که آنها چنین آموزه هایی را از شرق اقتباس می کنند. برای مثال سال هاست که بزرگانی همچون شمس تبریزی و مولانا جلال الدین بلخی در جوامع بین المللی و به ویژه در غرب مخاطبان گسترده ای دارند. اندیشمندانی همچون پروفسور ویلیام چیتیک آن قدر در رسای شمس، مولانا و ابن عربی تالیف و سخنرانی داشته اند که توانسته اند حقیقت پیام این بزرگان را به شکلی عمیق و در ابعاد وسیع به جهانیان انتقال بدهند.

برای پارسی زبانان نیز استاد علی ایرانمنش دوره هایی آموزشی را به صورت خصوصی برگزار می کند. این آموزش ها و مشاوره ها برای افرادی مناسب است که دلیل و انگیزه خود را برای حضور در چنین دوره هایی دریافته باشند. پرسش هایی در ذهن و دل داشته باشند که در جستجوی یافتن پاسخ آنها زندگی کنند. شیوه های آموزشی رایج را مناسب خود ندانند و به جای مقیاس و درجه بندی های آموزشی، بر یادگیری و معرفت تمرکز کنند. 

جان می ماند و خرد

ما بقی هیچ!
نه آن هیچ که همه چیز است. آن هیچ که نیافت خود را!

info@aliiranmanesh.com